Social Media Life 2020

Kantar Gallup sætter i Social Media Life fokus på danskernes anvendelse af sociale medier.

De centrale spørgsmål, som undersøgelsen kaster lys over, er:

  • På hvilke sociale medier har man en profil
  • Hvilket socialt medie vil man nødigst undvære
  • Generelt forbrug af sociale medier – hvilke og i hvor lang tid
  • Forbrug og motivation på sociale medier (indlæg, kommentarer, video mv.)
  • Influencers rolle på sociale medier
  • Sammenspil mellem traditionelle og sociale medier
  • Radio og TV i samspil med sociale medier

 

Social Media Life har til formål at belyse danskernes anvendelse af sociale medier. Hvad er status på danskernes sociale digitale liv? Hvor mange bruger diverse sociale medier, og hvad bruges de til? Stiger tidsforbruget stadigt, og på hvilke sociale medier stiger det? Er Facebook stadig klart størst og det foretrukne sociale medie – eller er der andre, der kandiderer til den position og i givet fald for hvem? Nye sociale medier kommer til – og hvem er det som bruger disse? Hvilken betydning har influencer marketing, og hvor meget tillid har danskerne til disse influencere? Social Media Life belyser disse og en lang række andre aspekter i danskernes ”sociale liv”.

 

Generelt om undersøgelserne: 

Metode: Online blandt et repræsentativt udsnit af danskere som bruger internettet.

Dataindsamling: oktober 2020.

Målgruppe: Målgruppen er mænd/kvinder i alderen 12-75 år, bosiddende i Danmark.

Univers/sample: Universet består af respondenter, som bruger internettet. Antal interviews: min. 2.000 gennemførte online interviews i målgruppen 12-75 år.

Databehandling: Datamaterialet er vejet efter Kantar Gallups best practice for online-undersøgelser.

Er du interesseret i at høre mere, så kontakt Pia Stork på pia.stork@kantar.com eller på 61 28 27 96.