SEER- OG LYTTERMÅLINGER

Vi måler danskernes radio- og tv-forbrug sekund for sekund - hele døgnet. Vil du høre mere, så giv os et kald.

Frank Klausen

Associate Director

+45 39154465

Kantar Gallup gennemfører de store officielle undersøgelser af danskernes forbrug af radio og tv.

Hver mandag udgives en pressemeddelelse med resultater fra lytter- og seer-målingerne i den forgangne uge.
Det er muligt at abonnere på disse pressemeddelelser ved at sende en mail til tvmeter@tns-gallup.dk

 

Lytter-måling

Danskernes radiolytning måles løbende i en kombination af en elektronisk måling, Gallup Radio-Meter, samt en telefonbaseret måling, Gallup Lokalradio Index.

Lytningen af de landsdækkende stationer i Gallup Radio-Meter måles på minut-, program- og spotniveau. Lytningen registreres automatisk hos medlemmerne af panelet gennem elektroniske målere, der opfanger et ikke hørbart signal. Signalet udsendes af de radiostationer, der deltager i Gallup Radio-Meter.

Gallup Lokalradio Index måler lytningen for lokalradiostationerne i Danmark og indsamles ved hjælp af telefoninterviews. Lytningen registreres på kvartersniveau og indeholder informationer om danskernes radiolytning i går, nedbrudt på tidspunkter, steder og radiostationer.

 

 

Seer-måling

Gallup har målt seertal elektronisk siden 1992. Metode og teknologi har udviklet sig i takt med udviklingen i tv-forbruget og den teknologiske udvikling i tv-distribution; fra analog til digital, fra tv i stuen til tv-signal på mange andre typer skærme.

Det faktiske tv-forbrug måles sekund for sekund, døgnet rundt, hele året i Kantar Gallups seer-undersøgelse. Det gør det muligt at trække dugfriske seertal hver dag.

Resultaterne bruges af programlæggere i tv-branchen til at forbedre programfladen og af de kommercielle kanaler til at fastlægge spotpriser. Reklamebranchen bruger analyser af data til at planlægge annoncering og kontrollere antallet af eksponeringer.

 

Seertal i den digitale tidsalder

Tv-sening foregår på mange forskellige enheder i dag og gennem forskellige distributionsformer. Dette skaber udfordringer i forhold til målingen, fordi det traditionelle TV-Meter fastgjort til et tv-apparat ikke længere er tilstrækkeligt til at måle al tv-sening.

Parterne bag Seer-Undersøgelsen har sammen med Kantar Gallup derfor valgt at udvide målingen til at inkludere nye indsamlingsmetoder for online sening af tv-indhold. De nye datakilder består af to digitale paneler, Det Digitale Seerpanel og Webprofil-panelet, samt Census Data.

Samtidig med at Seer-Undersøgelsen introducerer nye måder at gøre tingene på, fastholder den det hidtidige tv-panel til måling af traditionel tv-sening.

De fire datakilder, der udgør Seer-undersøgelsen, fusioneres dagligt, så seertallene bliver rapporteret så præcist som muligt. Tilføjelsen af de digitale paneler betyder også, at universet rummer husstande og personer uden tv-apparater. I Seer-undersøgelsen indgår der data fra:

Basispanelet

Basispanelet består af 1200 husstande svarende til 2600 personer og måler den traditionelle tv-sening, der sker på tv-apparater og Smart TV. Dette panel er ryggraden i Seer-Undersøgelsen, da online-seningen bliver fusioneret oven på individer i basispanelet. Udvælgelsen og vedligeholdelse af Basispanelet vil følge internationale standarder for "guldstandard-paneler" og derved sikre en repræsentativitet af alle tv-husstande i Danmark.

Digitalt Seerpanel

Dette panel består af mindst 1000 personer og måler al deres sening af tv-indhold på PC/laptop, tablets og smartphones. Deltagerne i panelet bliver løbende rekrutteret og panelet vedligeholdt med samme høje standarder som tv-panelet. Det betyder, at panelet er repræsentativt for Danmarks online befolkning.

Webprofil Panel

Dette panel består af over 25.000 personer og er en cookiebaseret måling – den anvender førsteparts-cookies som er stærke i forhold til identifikation af brugeren. Her vil brugernes adfærd i forbindelse med online forbrug af tv-indhold blive registreret og styrken er, at med det store datagrundlag får vi afdækket mangfoldigheden i det digitale forbrug.

Censusdata

Ordet ”Census” bruges typisk i forbindelse med en totaltælling, f.eks. af en hel befolkning. Her bruger vi ordet i forbindelse med en totaloptælling af alt indhold, der er tagget. ”Tagging” er et udtryk for at seningen kan identificeres korrekt og kan sammenlignes med et klistermærke, der bliver sat på den digitale fil. Totaloptællingen sker på enhedsniveau, dvs. til forskel fra det Digitale Meterpanel og Webprofil Panelet er det en ren trafikmåling. Censusdata er den tredje og sidste kilde, der bruges i Seer-Undersøgelsen for at måle forbruget af tv-indhold set online.

 

Seertallene bliver skabt ved en datafusion, hvor sening fra de 3 digitale online-kilder bliver ”limet” ovenpå den traditionelle tv-sening. Datafusionen i Seer-Undersøgelsen bliver gjort ved hjælp af en statistisk anerkendt ”donor” og ”modtager” matching-metode, som også anvendes i andre seertals-undersøgelser internationalt, f.eks. har Norge brugt datafusion i deres officielle seertal siden 2014.

 

Frank Klausen

Associate Director

+45 39154465