KANTAR GALLUP PRÆSENTERER LÆSERTAL FOR ØVRIGE MEDIER FOR 1. HALVÅR 2019

Kantar Gallup præsenterer hermed læsertal for øvrige medier for 1. halvår 2019

Læs mere i vedlagte pressemeddelelse.

Berit Puggaard

Director

23205457