KANTAR GALLUP PRÆSENTERER LÆSERTAL FOR 2. HALVÅR 2018

Kantar Gallup præsenterer hermed læsertal for 2. halvår 2018

Læs mere i vedlagte pressemeddelelse.

Berit Puggaard

Director

23205457