Ikke stor interesse for økonomisk demokrati

Ikke stor interesse for økonomisk demokrati

Camilla Kann Fjeldsøe

Associate Director