Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2015

De nye læsertal for 1. halvår 2015 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår 2014 og 2. halvår 2014 sammenlignet med 1. halvår 2015

Morten Kromann-Larsen

Director