Læsertal fra Index Danmark/Gallup 1. halvår 2014

De nye læsertal for 1. halvår 2014 er nu frigivet. Oversigten viser alene tallene for 1. halvår og 2. halvår 2013 sammenlignet med 1. halvår 2014

Morten Kromann-Larsen

Director