Helle Thorning Schmidt, Dagpenge og Mali

Helle Thorning Schmidt, Dagpenge og Mali

Camilla Kann Fjeldsøe

Associate Director