Ikke størst tiltro til statsdrevne virksomheder

Ikke størst tiltro til statsdrevne virksomheder

Camilla Kann Fjeldsøe

Associate Director