Ikke stor tillid til forsvaret i befolkningen

Ikke stor tillid til forsvaret i befolkningen

Camilla Kann Fjeldsøe

Associate Director