Skal lønnen stadig pristalreguleres?

Skal lønnen stadig pristalreguleres?

Camilla Kann Fjeldsøe

Associate Director