Hvem bærer hovedansvaret for den "kolde krig"?

Hvem bærer hovedansvaret for den "kolde krig"?

Camilla Kann Fjeldsøe

Associate Director