International gallupundersøgelse om forholdet mellem øst og vest

International gallupundersøgelse om forholdet mellem øst og vest

Camilla Kann Fjeldsøe

Associate Director