TNS

Aktualitetstal

De officielle læsertal fra Index Danmark/Gallup offentliggøres hvert kvartal baseret på 6 måneders indsamling af oplysninger om læsefrekvens. I praksis betyder det, at de frekvensbaserede læsertal illustrerer den gennemsnitlige læsning for en periode på et halvt år. Specialundersøgelser og andre tilgængelige oplysninger – f.eks. oplag – indikerer imidlertid, at læsning af dagblade kun sjældent er ensartet over så lang tid, idet der kan iagttages betydelige udsving inden for opgørelsesperioden.

For at dokumentere og synliggøre disse udsving udarbejdes der for udvalgte dagblade et AktualitetsIndex på månedsniveau.

Det samlede historiske materiale helt tilbage til januar 2001 kan findes via henvisningerne i menuen nedenfor.

Hvert dokument indeholder AktualitetsIndex for den pågældende måned samt de foregående måneder i en periode op til 2 år.

Index Danmark / Gallup Aktualitetsindex - offentliggørelsesdatoer 2016: Klik her

Information om ny metode i Index Danmark januar 2009: Klik her


TitelDokumenter
Januar 2016
Februar 2016
Marts 2016
April 2016
Maj 2016
Juni 2016
Juli 2016
August 2016
September 2016
Oktober 2016
November 2016
December 2016