TNS Gallup laver Danmarks største media- og marketingundersøgelse.

Index Danmark/Gallup er et syndikeret media- og marketinginformationssystem, der løbende måler danskernes forbrug af medier og mærkevarer samt livsstil, adfærd, sociodemografi, interesser, aktiviteter og holdninger.

Index Danmark/Gallup rummer dybdegående og detaljeret viden og er et unikt strategisk og taktisk marketingværktøj. Blandt brugerne er medie- og reklamebranchen, annoncører og forbrugerorienterede virksomheder.

Index Danmark/Gallup er opdelt i to kerneområder:

  • Media: Officielle læsertal for dagblade, ugeblade, magasiner og lokale ugeaviser. Eksponeringstal for outdoor- og biografreklamer.
  • Marketing: Information om danskernes forbrug, adfærd, indkøb, kendskab og loyalitet overfor langvarige eller kortvarige produkter/mærker samt TNS Gallups livsstilssegmenteringsværktøj, GallupKompas.

Index Danmark/Gallup indeholder endvidere information om de erhvervsaktive danskeres karakteristika, dispositioner og indkøb i Business-to-Business Indexet.

Børne Index/Gallup er en særlig undersøgelse, der gennemføres på børn og unges præmisser. Undersøgelsen indeholder viden om de 5 til 11-årige børn, og er et supplement til Index Danmark/Gallup, der inkluderer de 12 til 18-årige. Børne Index/Gallup gennemføres en gang om året.

Index Danmark/Gallup og Børne Index/Gallup rapporteres for abonnenter i GallupPC, der er et brugervenligt og fleksibelt værktøj, hvor brugerne selv kan analysere data. MediaService gennemfører kurser og yder support i brugen af GallupPC. Desuden leverer MediaService særkørsler til ikke-abonnenter.