TNS Gallup leverer information til en række kunder i den finansielle sektor.

På tværs af produktområderne, som eksempelvis bank, forsikring, pension, leverer vi viden om bl.a. konceptudvikling, kommunikation, segmentering, image og positionering, stakeholder management og commitment.

Den finansielle sektor har gennemgået store forandringer i de senere år, og de finanselle udbydere skruer op for aktiviteterne for at fastholde eksisterende kunder og tiltrække nye – men ikke for enhver pris. Konkurrencen om at kapre de bedste kunder er skærpet, og vi ser derfor i dag en mere differentieret tilgang til markedet med mange nye aktiviteter som følge.

Nye betjeningskoncepter udvikles i takt med at filialer nedlægges, og ved massekommunikation er kanalvalget i dag mere differentieret, hvor traditionel TV annoncering ofte kombineres med brug af andre kanaler.

TNS Gallups Finance team gennemfører såvel kontinuerte projekter, hvor vi hjælper virksomheden med at optimere aktiviteterne (f.eks. kommunikation) som dybdegående enkeltprojekter, hvor vi leverer beslutningsgrundlag og viden om kunder og services.

På forsikringsmarkedet har vi i samarbejde med flere store forsikringsselskaber etableret et syndikeret ForsikringsBeslutningstagerIndex, som løbende måler en række nøgletal for branchen. Systemet er fleksibelt opbygget, således at det enkelte selskab opnår tilgang til netop den information, der efterspørges i forhold til deres aktuelle forretninger og differentiere aktiviteter. Systemet er et eksempel på hvordan TNS Gallup søger at levere mere end blot tal, men også rådgivning og reel efterspurgt viden der kan hjælpe vore kunder med at opnå vækst på de ønskede områder.