Befolkningens syn på overenskomst-stridige strejker

Befolkningens syn på overenskomst-stridige strejker

Camilla Kann Fjeldsøe

Associate Director