Helle Thorning Schmidt, Dagpenge og Mali

Helle Thorning Schmidt, Dagpenge og Mali

Camilla Fjeldsøe

Associate Director