En politiker må ikke være for gammel, men han må godt være en kvinde

En politiker må ikke være for gammel, men han må godt være en kvinde

Camilla Kann Fjeldsøe

Associate Director