To tredjedele af vælgerbefolkningen stemmer altid på samme parti

To tredjedele af vælgerbefolkningen stemmer altid på samme parti

Camilla Kann Fjeldsøe

Associate Director